National Forum

HS as Gaeilge

(Oldest Posts First) - Go To The Latest Post


Replying To Tacaí Liatroma:  "Nope, ní úsáidim Google Translate. Déanann sé praiseog as gach uile abairt Gaeilge. Is tubaiste é.

Cad a tharlóidh má sroicheann foirne peile agus iomána Shléacht Néill na cluichí ceannais? Ní féidir leo go léir peil agus iomáint a imirt ar an lá céanna i bP an C!"
Má éiríonn le Sleacht Néill an dhá craobh ceannais a cáiliú, is doigh liom go mbeidh fadhb bheag
ag Cumann Luthcleas Gael ach ní tromluí é. Ní mar a shiltear a bhítear. Bheadh deis acu a
tionscnamh a úsaid. Beadh siad in ann cluiche cuimneacháin nó cluiche dushláin a eagrú, mar
shampla, Atha Cliath i gcoinne Tiobrad Árann sa phéil. Bheadh cluiche mar sin an-tharaingteach
roimh cluiche ceannais peil na gclubanna ar Lá Fhéile Phadraigh. Bheadh na sluaite ann, freisin,
go háirithe mar tá dul chun cinn déanta ag Tiobrad Árann sa pheil le deanaí. Ansin bheadh siad
in ann craobh ceannais iomáint a imirt ar an Domnach Cásca.
I ndeireadh na dála tá a lán obair le déanamh ag Sleacht Néill chun an craobh ceannais a cáiliú.
Níl siad rogha na coitiantachta a théigh san iomaiocht i gceachtar na cluichi ceannais sin.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 03/12/2016 22:29:38    1938213

Link

i gCuimhne Mick Roche. Ba iománaí den chéad scoth é, a bhuaigh trí bonn uile Éireann sna
blianta 1964, 1965 agus 1971. Bhí Mick Roche dochreidithe mar leathchúlaí láir.
Ar dheis Dé go raibh a anam.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 08/12/2016 22:26:09    1939157

Link

Brian Fenton Abú - Téacsáil D go 53125

Tuilleadh eolais:

https://nadubsabu.com/2016/12/08/brian-fenton-abu-teacsail-d-go-53125/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 09/12/2016 11:30:05    1939211

Link

Bhuaigh Naomh Uinsion an Craobh Ceannais Peil Laighin inné le an-thaispéantais. D'imir siad
peil deas. Bhí Rhode ró-mhall leis an nguaiseacht nuair a bhí an liathróid acu. Is doigh liom go raibh
an noiméad roimh leath am, cinniunach do Rhode, nuair nár éirigh leo an cúl a aimsiú tar éis an
reiteoir, pionós a bhronnadh doibh.
Bhí Diarmuid Connolly thar barr agus d'aimsigh sé sár-chúl. Bhí laoch na himirthe tuillte aige.
Críochnaigh sé an seachtain le bhonn club ceannais peil Laighin agus is é an chéad imreoir a bhuaigh
bonn an Phiarsaigh sa pheil. Bronnadh an bonn dó an tseachtain seo caite.
Seachtain iontach do Diarmuid Connolly.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 12/12/2016 22:39:00    1939789

Link

Bhuaigh Naomh Uinsion an Craobh Ceannais peil Laighin arú aréir le an-taispéantais. D'imir siad
peil deas. Bhí Rhode ró-mhall leis an ngluaiseacht nuair a bhí an liathroid acu. Is doigh liom go raibh
an noiméad roimh leath am cinniunach do Rhode, nuair nár eirigh leo an cúl a aimsiú tar éis an
reiteoir pionós a bhronnadh doibh.
Bhí Diarmuid Connolly thar barr agus d'aimsigh sé cúl breá. Bhí laoch na himirthe tuillte aige.
Chríochnaigh sé an seachtain le bhonn club ceannais peil Laighin agus is é an chéad imreoir a bhuaigh
bonn an Phiarsaigh sa pheil. Bronnadh an bonn dó an seachtain seo caite.
Seachtain iontach do Diarmuid Connolly.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 13/12/2016 15:35:47    1939916

Link

Replying To fainleog:  "Bhuaigh Naomh Uinsion an Craobh Ceannais peil Laighin arú aréir le an-taispéantais. D'imir siad
peil deas. Bhí Rhode ró-mhall leis an ngluaiseacht nuair a bhí an liathroid acu. Is doigh liom go raibh
an noiméad roimh leath am cinniunach do Rhode, nuair nár eirigh leo an cúl a aimsiú tar éis an
reiteoir pionós a bhronnadh doibh.
Bhí Diarmuid Connolly thar barr agus d'aimsigh sé cúl breá. Bhí laoch na himirthe tuillte aige.
Chríochnaigh sé an seachtain le bhonn club ceannais peil Laighin agus is é an chéad imreoir a bhuaigh
bonn an Phiarsaigh sa pheil. Bronnadh an bonn dó an seachtain seo caite.
Seachtain iontach do Diarmuid Connolly."
Ar fheabhas; cad é bonn an Phiarsaigh?

Tacaí Liatroma (Leitrim) - Posts: 482 - 13/12/2016 22:38:05    1940002

Link

Replying To fainleog:  "Bhuaigh Naomh Uinsion an Craobh Ceannais peil Laighin arú aréir le an-taispéantais. D'imir siad
peil deas. Bhí Rhode ró-mhall leis an ngluaiseacht nuair a bhí an liathroid acu. Is doigh liom go raibh
an noiméad roimh leath am cinniunach do Rhode, nuair nár eirigh leo an cúl a aimsiú tar éis an
reiteoir pionós a bhronnadh doibh.
Bhí Diarmuid Connolly thar barr agus d'aimsigh sé cúl breá. Bhí laoch na himirthe tuillte aige.
Chríochnaigh sé an seachtain le bhonn club ceannais peil Laighin agus is é an chéad imreoir a bhuaigh
bonn an Phiarsaigh sa pheil. Bronnadh an bonn dó an seachtain seo caite.
Seachtain iontach do Diarmuid Connolly."
Aontaím leis an méid atá scríofa agat mar gheall ar Ród. Bhíodar i bhfad ró-mhall ag bogadh an liathróid. An seans is fear a bhí acu ná an liathróid a bhogadh ar luas lasrach ar an bhfrith-ionsaí.

Tá sé rí-dheacair anois buaiteoir a phiocadh ón gceithre foirne fágtha. Táithí ag NU agus Cora Finne ar an gcorn a bhuachaint agus táithí maith ag Sleacht Néill agus na Crócaigh a bheith sa chluiche ceannais fosta. Táim ag súil go mór leis na cluichí leath cheannais.

Is mór an trua é go gcaithfimid fanacht go mí Feabhra anois.

MesAmis (Dublin) - Posts: 12111 - 14/12/2016 08:00:54    1940021

Link

Replying To Tacaí Liatroma:  "Ar fheabhas; cad é bonn an Phiarsaigh?"
Bhí Padraig Mac Piarais go diocasach faoi cuichí gaelacha a chur isteach i gcúrsa a bhí múinte
in a scoil Naomh Éanna. Comh maith le sin, bhí Mac Piarais ina Leas Uachtaráin ar Choiste Coláiste
um Comhairle Laighean.
Bhí Comhairle Laighean ag iarraidh a nasc brodúil do Mac Piarais agus bheartaigh Comhairle Laighean
damhachtain a dhéanamh don iomanaí agus peiladóir is gníomhaí sa Craobh Laighean i bpeil agus
san iomáiníocht i rith an Samhraidh.
Is iad Diarmuid Connolly sa pheil agus Jonjo Farrell san iomainíocht na buaiteoirí tionscnamh.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 14/12/2016 21:55:11    1940200

Link

Aaa! Agus cathain a bhunaíodh an bonn?

Tacaí Liatroma (Leitrim) - Posts: 482 - 14/12/2016 22:31:28    1940211

Link

Replying To Tacaí Liatroma:  "Aaa! Agus cathain a bhunaíodh an bonn?"
Bhronnadh na boinn don beirt acu ar an Aoine seo caite i bPáirc an Chrócaigh.
Is dámhactain specialta iad, go haraithe san bhliain seo ina bhfuilimid ag
comóradh Céad Bliain Éirí Amach na Cásca 1916.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 15/12/2016 22:28:06    1940442

Link

Agus an mbronnfar an duais gach bhliain?

Tacaí Liatroma (Leitrim) - Posts: 482 - 16/12/2016 08:51:38    1940471

Link

Replying To Tacaí Liatroma:  "Agus an mbronnfar an duais gach bhliain?"
Bronnfar na boinn bliantúil don pheileadóir is fearr agus don iomanaí is fearr
sa Chraobh Ceannais Sinsir Laighean.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 16/12/2016 22:54:33    1940625

Link

Replying To Tacaí Liatroma:  "Agus an mbronnfar an duais gach bhliain?"
Bhí mí-chruinneas i mo raiteas aréir. Tá gach cluiche sinsir i gCuige Laighean san aireamh.
Bronnfar na boinn bliantúil don pheileadóir is fearr agus don iomanaí is fearr sa Craobh
Sinsir Laighean.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 17/12/2016 21:53:02    1940721

Link

Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh.

fainleog (Limerick) - Posts: 458 - 31/12/2016 17:15:34    1942487

Link

Replying To fainleog:  "Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh."
Fair play Fainleog a mhac.

Tá súil agam go mbeidh 2017 iontach againn ar fad.

Ní féidir ach 2 chontae Sam agus Liam a bhuacaint ach ag an am céanna tá súil agam go mbíonn bliain iontach agaibh ar fad.

MesAmis (Dublin) - Posts: 12111 - 01/01/2017 01:22:36    1942522

Link

Súil Siar ar na Dubs i 2016 - Na Buaicphointí

[url=]https://nadubsabu.com/2017/01/01/2016-na-buaicphointi-ag-leanacht-na-dubs/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 02/01/2017 15:01:38    1942645

Link

Súil Siar ar na Dubs i 2016 - Na Buaicphointí

https://nadubsabu.com/2017/01/01/2016-na-buaicphointi-ag-leanacht-na-dubs/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 02/01/2017 15:23:58    1942646

Link

Paul Clarke i gCeannas ar Pheileadóirí Átha Cliath do Chraobh Chron Uí Bhroin -

https://nadubsabu.com/2017/01/02/paul-clarke-i-gceannas-do-chraobh-chorn-ui-bhroin/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 02/01/2017 18:02:35    1942661

Link

Taispeántais Mhaithe ó na Dubs in aghaidh na Réaltaí Gorma!

https://nadubsabu.com/2017/01/03/taispeantais-mhaithe-in-aghaidh-na-realtai-gorma/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 04/01/2017 10:42:31    1942991

Link

Tús Maith ag Foireann Óg Cunningham

https://nadubsabu.com/2017/01/05/tus-dearfach-ag-foireann-og-cunningham/

15BACSAM (Dublin) - Posts: 142 - 07/01/2017 14:41:53    1943725

Link